NEW RELEASE

TOPIC

 

Nobuyuki NAKAJIMA

 

composer / pianist

TOPIC

TV commercial  "S&B Foods Inc."

supervise : Taku Sato

director : Yu Yamanaka

song title : KAZOKU NO UTA

lyric and vocal : Miu Sakamoto

music : Nobuyuki Nakajima

Gainsbourg Symphonique

Jane Birkin : La tournée mondiale / World Tour

directeur musical / arrangeur orchestral / pianiste : Nobuyuki Nakajima

Birkin / Gainsbourg : Le Symphonique

Jane Birkin : nouvelle album / new album

arrangeur orchestral / pianiste : Nobuyuki Nakajima

Broken Blossoms

Nobuyuki Nakajima : dernier album / latest album

avec : Satoshi Kitamura (bandoneon), Kazuma Fujimoto (guitar), Miyako Seki (oboe), Aska Kaneko (violin), Yuko Aiso (violin), Keiko Shiga (viola), Jun Nakamura (cello), Shinji Tanaka (contrabass)

Please reload